Despre

CURRICULUM VITAE

scan0004.jpg

JOARZĂ MIHAELA - ANCA
Calea Turnişorului, nr.136 B, ap 15, 550048, Sibiu
Telefon: 0771/452821
moc.oohay|azraoj_aleahim#moc.oohay|azraoj_aleahim
ROMÂNĂ
15.11.1978 – Tălmaciu
Căsătorită, doi copii

Experienţa profesională:

- 2008 – prezent: Casa Corpului Didactic –
Master Teacher pe programul Siveco „Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii” – formare, instruire, asistare şi examinare o grupă de 19 profesori din mai multe şcoli în cadrul programului (în urma absolvirii cursului profesorii au obţinut un certificat cu 25 de credite transferabile);
- 2007 – prezent: Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă Sibiu –
Lector la cursurile de „Operator introducere, prelucrare şi validare date” (5 grupe formate); „Designer pagini web” - elaborare programă, suport de curs, teste, subiecte examen (4 grupe formate); „Contabilitate”, modulul de Tehnologia informaţiei (1 grupă formată); „Inspector Resurse Umane”, modulul de Tehnologia informaţiei (2 grupe formate);
- 2006 – prezent: Grup Şcolar Industrial Construcţii de Maşini Sibiu –
Profesor titular de Tehnologia informaţiei, responsabil comisie “Pagina web” – realizarea şi actualizarea paginii web a şcolii, http://www.gsicmsibiu.ro/
- 2003 – 2004: Liceul Teoretic „Ghe. Lazăr” Avrig –
Profesor titular de Informatică – activităţi extracurriculare: Cerc de Informatică, realizarea revistei şcolii;
- 2001 – 2003: Grup Şcolar Industrial Construcţii De Maşini Sibiu –
Profesor suplinitor de Informatică, şef catedră Informatică – ore predate: Informatică şi Matematică.

Educaţie şi formare:

- 2008: Obţinerea certificatului de formator
- 2007: Obţinerea certificatului de Master pe programul Siveco „Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii” (cu 25 de credite transferabile)
- 1997 – 2001: Universitatea „Lucian Blaga” – Sibiu
Facultatea De Ştiinţe
Specializarea: Matematică – Informatică (Diplomă de licenţă)
- 1993 – 1997: Grup Şcolar „Avram Iancu” – Sibiu
Secţia matematică – fizică (Diploma de absolvire)

Aptitudini şi competenţe profesionale:

- Pachetul Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access;
- Creare pagini web: HTML, CSS, Joomla!;
- Mediu de programare: C++.

Aptitudini şi competenţe personale:

- Perseverenţă
- Adaptabilitate
- Sociabilitate
- Capacitate de muncă în echipă
- Exigenţă

Permis de conducere: 2008 (categoria B)

Limba maternă: Româna

Limbi străine cunoscute: Lb. engleză

PASIUNI: Lectură, creare pagini web